IWS Finland leader Aulikki Nukala  nukalaaulikki@gmail.com

Our aim is to increase the value and skills in watercolor painting and to develop friendships and international interaction regardless of distance, culture, race or religion. We participate in international art exhibitions all over the world and organize visits, workshops and performances by foreign artists in Finland.

Tavoitteemme on akvarellimaalauksen arvostuksen ja taitojen lisääminen sekä ystävyyssuhteiden ja kansainvälisen vuorovaikutuksen kehittäminen riippumatta etäisyydestä, kulttuurista, rodusta tai uskonnosta. Osallistumme jurytettyihin taidenäyttelyihin kaikkialla maailmassa sekä järjestämme ulkomaisten akvarellistien vierailuja, työpajoja ja esityksiä Suomessa.

 

 

  • IWS FINLAND 2019

    IWS FINLAND ogranized the first international watercolor exhibition in Kaapeli and Oodi Helsinki.

IWS Nordic Countries:

Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 

WEBSITE: watercolornordic.com

On the site you can find watercolor exhibitions of artists in history, invited contemporary artists and a juried exhibition open to all.